Operational Excellence
Tworzymy przewagę konkurencyjną

Latest News


Bądź Odpowiedzialny!

Zadbaj o należytą wrażliwość twojego systemu zarządzania. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz odpowiedzialności za wyrób w różnych krajach, obligują Cię do właściwego zorganizowania Twojej firmy. Błędy w projektowaniu wyrobu, jego produkcji, instruowaniu o bezpiecznym sposobie użytkowania oraz obserwowaniu wyrobu na rynku i szybkim reagowaniu na zagrożenia mogą spowodować zagrożenie dla…

Nasi Klienci

  • UNDP
  • Norma Polska
  • BOSH
  • NBP
  • Faurecia